Kunst 1880-1940

Ik ben gespecialiseerd in kunst tussen 1880-1940. Bent u op zoek naar iets dat niet genoemd wordt op deze pagina? Schroom niet om contact op te nemen om andere mogelijkheden te bespreken!

Onderzoeken en schrijven

Ik schrijf voor tentoonstellingscatalogi, tentoonstellingen, tijdschriften en websites. Voor mijn teksten verricht ik kunsthistorisch onderzoek naar individuele kunstenaars of groepen, kunstenaarsverenigingen, kunstwerken en thematische onderwerpen. Daarnaast heb ik ruime ervaring met archiefontsluiting en –onderzoek.

Bekijk mijn portfolio of informeer naar de mogelijkheden.

Cureren

Ik maak tentoonstellingen in musea en andere instellingen over kunst tussen 1880 en 1940, met zo nu en dan een uitloop tot het heden. Ik maak een passend concept en zorg voor de juiste bruiklenen en een goede vormgeving om het verhaal over te kunnen brengen aan het publiek. Ik werk zelfstandig aan een tentoonstelling, maar blijft ook voortdurend in overleg met de instelling over het voortgangsproces. Zie voor eerdere tentoonstellingen die ik maakte mijn portfolio.

Redigeren

Ik houd de stijl van de auteur in stand, maar zorg er wel voor dat de tekst zowel soepel te lezen als foutloos is. Ik waak over de grote lijn, de punten en de komma's en zélfs over voetnoten, literatuurlijst en index. Ik redigeerde teksten over onder anderen Vincent van Gogh, Jan Sluijters en vrouwelijke modernisten. Zie ook mijn portfolio.

Projectleiden

Ik heb het vermogen om overzicht te houden en planmatig te werken - hiermee ben ik een uitstekende organisator en projectleider. Met mijn inzicht in verschillende manieren van samenwerken en inlevingsvermogen ben ik probleemloos in een groep te plaatsen. Samenwerken is een van mijn sterke punten, maar ook zelfstandig projecten leiden is bij mij in de juiste handen.

Fondsenwerven

De afgelopen jaren groeide mijn ervaring met het schrijven van projectplannen en -begrotingen en het indienen van subsidieaanvragen. Ik weet een tentoonstelling of cultureel project op een heldere manier in een plan om te zetten, waardoor culturele instellingen bij mij terecht kunnen voor steun om hun toekomstplannen te realiseren.