Quirijn van Tiel

Quirijn van Tiel, De schilder en zijn vrouw, 1935, Kunsthandel Studio 2000

Auteur en tekstredacteur ‘Quirijn van Tiel 1900-1967’, Catalogue RaisonnĂ©, vol I, 2019